Niels Banke rådgiver private og offentlige klienter om arbejds- og ansættelsesret i enhver form. Han fører i den forbindelse retssager ved f.eks. Højesteret, Arbejdsretten, Tjenestemandsretten og faglig voldgift. Han rådgiver endvidere om gennemførelse af EU-udbud af offentlige kontrakter, herunder de problemer virksomhedsoverdragelsesloven kan give anledning til.

Niels Banke er leder af advokatfirmaets team for arbejds- og ansættelsesret. Derudover har han gennemført Danske Advokaters voldgiftsdommer-uddannelse.