Niels Gade-Jacobsen er specialistadvokat i skatteret. Han er mangeårig ekstern lektor i skatteret ved Københavns Universitet, og har skrevet flere artikler i Tidsskrift for Skatteret.

Endvidere er han specialiseret i selskabs- og handelsforhold, og fast forfatter på Karnovs Erhvervsjura.

Niels Gade-Jacobsen har indgående proceserfaring, herunder navnlig i førelse af skattesager for domstole og klageinstanser. Derudover har han været konstitueret som landsdommer ved Østre Landsret.