Niels Jørgen Kristensen er senior manager i Deloittes skatteafdeling inden for BusinessTax.

Niels Jørgen, der har en uddannelse som skatterevisor og er Master i Skat, har siden 2013 været med i udviklingen af nogle af de skatteguides, som ligger i Karnovs skatteunivers, og siden 2017 været medlem af redaktionsgruppen for Karnov Skat Online.

Inden Niels Jørgen blev ansat i Deloitte i 2001 var han ansat i det kommunale skattevæsen, og har derigennem en bred erfaring med langt de fleste emner inden for skatteretten. Fokus har dog altid været de erhvervsdrivendes skattemæssige forhold, herunder omstruktureringer og generationsskifte.

Niels Jørgen har i det daglige speciale i at tage sig af dødsbobeskatning samt fonds- og foreningsbeskatning.

Herudover har Niels Jørgen gennem de seneste knap 30 år undervist et stort antal kommende skatterevisorer samt været foredragsholder omkring skatteretlige forhold.