Niels Jørgen Kristensen er skatterådgiver hos revisionsfirmaet Beierholm, hvor han primært rådgiver og assisterer med opgaver relateret til virksomheders skattemæssige forhold.

Niels Jørgen, der har en uddannelse som skatterevisor og er Master i Skat, har siden 2013 været med i udviklingen af nogle af de skatteguides, som ligger i Karnovs skatteunivers, og siden 2017 været medlem af redaktionsgruppen for Karnov Skat Online.

Inden Niels Jørgen blev ansat i Beierholm 1. januar 2020, var han i 18 år ansat i Deloitte og før det var han ansat i det kommunale skattevæsen. Han har derigennem en bred erfaring med langt de fleste emner inden for skatteretten. Fokus har dog altid været de erhvervsdrivendes skattemæssige forhold, herunder omstruktureringer og generationsskifte.

Niels Jørgen har i det daglige speciale i at tage sig af dødsbobeskatning samt fonds- og foreningsbeskatning.

Herudover har Niels Jørgen gennem de seneste 30 år undervist et stort antal kommende skatterevisorer samt været foredragsholder om skatteretlige forhold for skattemedarbejdere, revisorer og finansielle rådgivere.