Niels Jørgen Mau har arbejdet med kommunale og regionale finansieringssystemer det meste af sin erhvervskarriere. Det omfatter bl.a. udligningssystemer mellem kommuner, fordelingen af regionernes bloktilskud, kommunale skatter og refusioner, låneregler i kommuner og regioner mv.

Niels Jørgen Mau har arbejdet i ministerier - særligt Indenrigsministeriet - med finansieringsregler, lige fra lovforberedelse og -formulering, praktiske administration og implementering til analyse. Han har i mange år været formand for det embedsmandsudvalg, Finansieringsudvalget, som forbereder lovændringer på området. I formidlingsmæssig sammenhæng har Niels Jørgen Mau stor undervisningserfaring med kommunale finansieringsproblematikker fra bl.a. Københavns Universitet.

Siden 2015 har Niels Jørgen Mau været projektchef i VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, hvor han har medvirket i projekter og været (med)forfatter på artikler om finansieringsemner.