Niels Waage (født 1944, cand.jur. 1970) var præsident for Retten i Roskilde 1999-2010 og tidligere fuldmægtig i Justitsministeriet (1970-1980), dommer i Københavns Byret (1981-1986), Retten i Roskilde (1987-1990) og Østre Landsret (1991-1999). Niels Waage var fra 2000 til 2007 formand for Justitsministeriets udvalg om sanktionsfastsættelse i sager om spiritus- og promillekørsel mv., hvis betænkninger har dannet grundlag for de gældende regler om spiritus - og narkokørsel.

Niels Waage var sekretær for Arbejdsretten 1985-92 og næstformand i Arbejdsretten fra 205 til 2014.