Nikolaj Stenfalk er kontorchef i Juridisk Afdeling i Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvor han har det ledelsesmæssige ansvar for bl.a. kommunalret og valgområdet. Nikolaj Stenfalk har en omfattende erfaring med især offentlig ret i bred forstand, og han har tidligere været ansat hos bl.a. Finansministeriet og Kammeradvokaten.

Nikolaj Stenfalk har bl.a. kommenteret budgetloven og loven om frikommunenetværk i Karnovs Lovsamling. Han er også forfatter på et kapitel om Unionens rådgivende organer (ØSU og Regionsudvalget) i EU-Karnov.