Nina Holst-Christensen er kommitteret i EU-ret og menneskeret i Justitsministeriet og har en mangeårig erfaring med at rådgive om spørgsmål inden for EU-ret og menneskeret i centraladministrationen. Hun er endvidere ekstern lektor i EU-ret på Københavns Universitet og har skrevet en lang række artikler om EU-retlige og menneskeretlige emner. Hun er medforfatter til lærebogen EU-domme med bemærkninger og spørgsmål samt til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention med kommentarer.