Nina er uddannet jurist på Københavns Universitet i 2006 samt uddannet advokat i 2009. Nina har mere end 15 års erfaring indenfor kapitalmarkedsret samt bank og finans, herunder 5 års erfaring som in-house jurist hos Danske Bank. Derudover har Nina en HD i finansiering fra Copenhagen Business School. Nina er desuden mentor hos Copenhagen Fintech og sidder i bestyrelsen hos flere AIF/FAIFer.

Nina både deltager i, og driver, flere faglige netværk med særlig fokus på alternative investeringer og FAIF-reguleringen. Nina er kommercielt fokuseret og er en stærk kapacitet indenfor finansiel regulering samt specialiseret indenfor alternative investeringer. Nina har mange års erfaring med etablering af- og drift af forskellige alternative investeringsplatforme. Det er disse erfaringer, der danner grundlag for medforfatterskabet til Kommenteret lov om forvaltere af alternative investeringsplatforme, 2020.