Ole B. Sørensen er statsautoriseret revisor og skattepartner i revisions- og rådgivningsvirksomheden BDO. Han har med base i Deloitte, EY og BDO i mere end 25 år rådgivet om nationale og internationale skatteforhold. Herudover forestår han hyppigt undervisning og foredrag i national og international skatteret, generationsskifte og omstrukturering af virksomheder m.v.

Ole B. Sørensen er medforfatter til bøgerne Partnerselskaber og Kapitalejerlån & Selvfinansiering, udgivet af Karnov.