Ole Larsen er partner i NJORD Law Firm, og beskæftiger sig med alle insolvensretlige forhold incl. gældssanering. Ole Larsen er tilknyttet Sø- og Handelsretten som fast kurator, medhjælper i gældssaneringssager og beskikket advokat i konkurskarantænesager. Endvidere er Ole Larsen beskikket forsvarer i straffesager.

Ole Larsen har i en årrække undervist advokater, advokatfuldmægtige og dommerfuldmægtige i konkurs, konkurskarantæne og gældssanering.

Ole Larsen har udgivet bogen "Gæld" om gældssanering på Nyt Nordisk Forlag.