Professor i formueret og markedsret ved Aarhus Universitet siden 1993. Beskæftiger sig bredt med aftale- og obligationsretlige samt markedsretlige emner, herunder konkurrenceret, markedsføringsret og immaterialret.

Forfatter til adskillige bøger og artikler om disse og andre emner. Medlem af Konkurrenceankenævnet. Voldgiftsdommer. Tidligere konstitueret landsdommer, medlem af Procesbevillingsnævnet og formand for forskellige klage- og ankenævn.