Peter Hedegaard Madsen rådgiver statslige-, regionale- og kommunale myndigheder, private og offentlige virksomheder og fonde om selskabsret, fondsret, finansiel regulering, kapitalmarkedsret, hvidvask og mange forskellige former for erhvervsregulering, herunder navnlig inden for finans- og energisektoren. Rådgivningen omfatter for eksempel anvendelsen og fortolkningen af danske regler, der implementerer EU-ret, rammerne for udøvelsen af finansielle virksomheder, etablering og stiftelse af fonde, selskaber, joint ventures og partnerskaber.

Han rådgiver endvidere en lang række offentligt ejede virksomheder i forhold til governance, gennemførelsen af strukturerede købs- og salgsprocesser, lovfortolkning og den konkrete erhvervsregulering, der gælder for virksomhederne. Siden 2011 har Peter været forfatter på EU-Karnov, hvor han har beskrevet udviklingen inden for børs- og selskabsretten. Her har der været en omfattende udvikling, herunder ikke mindst i forhold til prospektregler, reglerne om markedsmisbrug samt området for europæiske selskaber og aktionærrettigheder.