Professor, dr.jur. Peter Mortensen er redaktør på Karnovs Lovsamling og har udgivet en række bøger hos Karnov Group.

Peter Mortensen har været ansat som professor i formueretlige fag ved Københavns Universitet siden år 2000. Han har særligt forsket i fast ejendoms retsforhold og har i et årti haft fagansvaret for undervisning og forskning i tingsret.

Han har ved siden af sin universitetsansættelse arbejdet intensivt med ekspropriation, herunder veje og ledninger, blandt andet som formand for Taksationskommissionen for Sjælland m.v. og som rådgiver hos COWI A/S.

Peter Mortensen har i 2017 været konstitueret dommer i Øster Landsret og har i 2018 startet selvstændigt rådgivningsfirma om fast ejendom.

Han er desuden medlem af Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere og bestyrelsesmedlem i Foreningen for Arealer og Rettigheder i Danmark.