Professor, dr.jur. ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet.

Peter Pagh har siden 2003 været ansvarshavende redaktør for Miljøretlige Afgørelser og Domme. Han har udgivet en række bøger og publiceret et omfattende antal artikler.

Peter Pagh interesserer sig for miljøretten i bredeste forstand med betydelig vægt på EU-ret, forvaltningsret, regulering af fast ejendom og borgernes rettigheder. Han har endvidere deltaget i flere lovforberedende udvalg.