Pia Scott Hansen har som ansat i centraladministrationen beskæftiget sig med lovgivning inden for bolig- og byggeområdet siden 1980.

Pia Scott Hansen har særlig ekspertise inden for byfornyelseslovgivningen med mere end 30 års erfaring på dette område. Herudover har Pia Scott Hansen beskæftiget sig med bygge-, leje-, ejerlejligheds- og andelsboliglovgivning.