Poul Bostrup, cand.jur., og har siden 1. marts 2015 været retsformand i Landsskatteretten Tidl. advokat med møderet for Højesteret i Advokatfirmaet Poul Bostrup og tidl. formand for Advokatrådets Skatteudvalg.

Poul Bostrup underviser på Masteruddannelsen i Skatteproces , og har tidligere været embedsmand i Skatteministeriet. Endvidere er han forfatter til en række artikler og bøger om skatteretlige og skatteprocessuelle emner.