Poul Erik Lytken er director og advokat i Accuras Afdeling for Skatter & Afgifter, hvor han rådgiver danske og internationale virksomheder om skatte- og momsspørgsmål, herunder særligt beskatning af koncern- og ejerstrukturer. Poul Erik Lytken har blandt andet betydelig erfaring med rådgivning af internationale investorer i forbindelse med omstruktureringer samt opkøb og frasalg i Danmark.

Poul Erik kom til Accura i 2016. Før det var han specialkonsulent hos Skatteministeriet, og han har tidligere været advokat hos Bech-Bruun. Poul Erik Lytken har sideløbende været forfatter på diverse værker, inkl. "Dobbeltbeskatning" og "Indsamlingsloven med kommentarer", og til en række artikler i skatteretlige tidsskrifter samt beskikket som censor ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet.