Rasmus Feldthusen er redaktør for lovsamlingen på skatteområdet og en af hovedredaktørerne på Erhvervsjuridisk Tidsskrift.

Rasmus Feldthusens forskning spænder bredt og vedrører særligt dansk og international fonds- og foreningsret, skatte- og afgiftsret samt familie, arve- og personretlige problemstillinger. Rasmus Feldthusen forsker tillige i problemstillinger forbundet med internationale generationsskifter.

Rasmus Feldthusen har udgivet en række bøger samt en lang række artikler såvel i Danmark som udlandet.

Rasmus Feldthusen er fagleder for de skatteretlige fag på Københavns Universitet, herunder det obligatoriske fag Skatteret.

Rasmus Feldthusen er medlem af Komitéen for god fondsledelse og suppleant i Konkurrenceankenævnet og medvirker endvidere løbende i lovforberedende arbejde. Rasmus Feldthusen er endvidere medlem af bestyrelsen i en række danske og udenlandske fonde og selskaber.