Rasmus Mehl er specialiseret inden for erstatnings- og forsikringsret, herunder ansvar for advokater, revisorer, ejendomsmæglere og tekniske rådgivere samt procesret generelt. Rasmus Mehl er også specialiseret inden for formueretlige og selskabsretlige emner, herunder omstruktureringer, fusion, spaltning, tvister mellem kapitalejere m.v. herunder om betydningen og forståelsen af ejeraftaler. Rasmus har skrevet en række bøger og artikler inden for sine specialer.