Rikke Søgaard Berth indgår i Hortens afdeling for offentlig ret. Hun er specialiseret i de særlige forhold, der gælder for offentlige myndigheder og de offentligt ejede selskaber, herunder om samarbejde med private aktører.

Hun har stået for fusion af forsyningsselskaber, f.eks. etableringen af HOFOR, etablering af kommunale beredskaber og en række samarbejder om støtte til kultur og sport, fx etableringen af Tinderbox-festivalen i Odense og etableringen af det konsortium mellem staten og fem kommuner, der skal stå for at afvikle Tour de France i Danmark, hvis det danske bud på eventet bliver antaget.

Herudover rådgiver Rikke Søgaard Berth om forvaltningsret, hjemmelsspørgsmål, kommunalfuldmagtsreglerne, styrelsesret og andre offentligretlige forhold.