Signe Struberga er specialkonsulent i Sundheds- og Ældreministeriet og har flere års erfaring med bl.a. international sygesikring.

Inden ansættelsen i departementet i 2016 har Signe Struberga i 8 år (2008-2016) arbejdet med patienterstatning og international sygesikring i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hun har varetaget en række opgaver, der er knyttet til anvendelse af EU-rettens koordineringsregler på sygesikringsområdet, herunder om det blå EU-sygesikringskort og mellemstatslig afregning af sygehjælpsudgifter. Hun har endvidere varetaget en række opgaver, der er knyttet til gennemførelse og anvendelse af de danske regler, der implementerer EU-patientmobilitetsdirektivet, om retten til behandling i udlandet.