Siw Ryan arbejder som advokat ved DAHL Advokatpartnerselskab, hvor hun beskæftiger sig primært med skatte- og selskabsretlige problemstillinger. Hun arbejder med rådgivning inden for skatteretten, herunder også skattesager ved Landsskatteretten og domstolene. Herudover bistår Siw Ryan med skattedrevne omstruktureringer, generationsskifter mv.

Siw Ryan er en del af DAHL Advokatpartnerselskabs team for international skatteret og har også specialiseret sig inden for DAC6, hvor hun er medforfatter på bogen udgivet af Karnov (DAC6 - Indberetning af grænseoverskridende ordninger).

Siw Ryan er desuden underviser i skatteret og er tilknyttet som ekstern lektor i skatteret på HD-R og HD-FR ved Aarhus Universitet.