Søren Narv Pedersen er en anerkendt ansættelsesrets- og procedureadvokat med omfattende praktisk erfaring fra såvel lønmodtager- som arbejdsgiverside.

Søren leder Bird & Birds danske ansættelsesretsafdeling.

Søren har indgående viden om ansættelsesretlige emner, herunder særligt job-, kunde- og konkurrenceklausuler, loyalitetspligt, opsigelser og bortvisninger, lige- og forskelsbehandling, incitamentsprogrammer, fratrædelsesaftaler, samt masseafskedigelser og virksomhedsoverdragelser.

I 2007 var Søren konstitueret landsdommer, og har en betydelig retssagserfaring. Han har tidligere i en årrække undervist som manuduktør og senere som forelæser på Københavns Universitet og er en hyppigt anvendt foredrags- og kursusholder om ansættelsesretlige spørgsmål.