Advokat Søren Theilgaard har sammen med advokat Jacob Nørager-Nielsen udarbejdet kommentaren til Købeloven 1906 i 1979 og siden ajourført kommentaren til 4. udgave under medvirken af stud.jur Aqbal Amiri og advokatfuldmægtig Theis Jacobsen.

Søren er advokat (1972) med møderet for Højesteret (1978). I en periode var han chefjurist / juridisk direktør i forsikringsselskaberne Codan (193 – 2008) og AIG (2010 – 2015), men virker nu på ny som advokat og konsulent i sager om internationale handelsforhold og finansielle regulatoriske forhold.

Søren Theilgaard har været underviser i Obligationsret på Københavns Universitet (1969 – 1992) og advokatfuldmægtiguddannelsen. I perioden 2007 – 2014 var han sagkyndig dommer i Sø- og Handelsretten.

Søren Theilgaard er Medlem af ICC Commission on Commercial Law and Practise som repræsentant for Dansk Erhverv og har deltaget i ajourføringen af INCOTERMS ® siden 1989. Han har udarbejdet den danske oversættelse af INCOTERMS ® og kommentar til reglerne og afholder kurser om internationale handelsregler og økonomiske sanktioner.