Sonny Kristoffersen er advokat/Partner hos Brinkmann Kronborg Henriksen og hari 2015 skrevet en ph.d. om emnet "Forbrugerklagenævnets ordning i et retssikkerhedsmæssigt perspektiv" . Han har tidligere været ansat i Forbrugerrådet som leder af retshjælpsordningen ”Forbrugernes Principsager”, sekretariatschef i Pressenævnet, juridisk chef i Dansk Røde Kors, administrationschef i Danmarks Naturfredningsforening og kontorchef i Tryg Forsikring.

Sonny Kristoffersen har tillige gennem en årrække været ekstern lektor ved Københavns Universitet og Aarhus Universitet samt undervist på CBS i faget udvidet markedsføringsret. Endvidere er han beskikket som censor og ekstern lektor på SDU i Obligationsret.