Steen Hellmann rådgiver offentlige myndigheder, private erhvervsvirksomheder og tekniske rådgivere om alle aspekter indenfor byggeri og udbud. Han bistår bl.a. med udarbejdelse og forhandling af kontrakter, og han har betydelig erfaring med førelse af rets- og voldgiftssager indenfor byggeriets retsforhold. Derudover bistår han med tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af udbud i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter samt indkøb af varer og tjenesteydelser.

 

Steen Hellmann rådgiver desuden om arbejds- og ansættelsesret, hvor han særligt bistår lønmodtagerorganisationer, og han har omfattende erfaring med førelse af rets- og voldgiftssager indenfor dette område.

 

For primære udbydere af juridiske kurser underviser han i rådgiverret. Han er ranglistet i Chambers Europe under Real Estate: Construction, og han besidder flere bestyrelsesposter. Steen Hellmann er medforfatter (med Michael Gjedde-Nielsen m.fl.) til bogen ABR 18 (1. udgave, 2021).