Steffen Pihlblad er kommentator på Karnovs Lovsamling og har mange års erfaring med tvistløsning på det kommercielle område.

Steffen er generalsekretær i Voldgiftsinstituttet og har en baggrund fra blandt andet Justitsministeriet og advokatbranchen. Steffen Pihlblad er en ofte brugt foredragsholder og han er forfatter til adskillige artikler om voldgift og mediation. Han er desuden medforfatter til flere bøger om voldgift.

Steffen har erfaring som voldgiftsdommer ved ICC og i ad hoc regi. Han er desuden uddannet mediator.