Stine Krone Christensen er forfatter til Forældreansvarsloven med kommentarer og er kommentator på Forældreansvarsloven i Karnovs Lovsamling.

Stine har flere års erfaring med behandling af sager efter forældreansvarsloven og den tidligere lov om forældremyndighed og samvær gennem sit arbejde i Københavns Overpræsidium, Familiestyrelsen og Ankestyrelsen. Hun har derudover deltaget i udarbejdelsen af lovforslaget til forældreansvarsloven, den efterfølgende evaluering af loven i 2012 og i implementeringen af loven i form af udarbejdelse af vejledninger m.v. på området.

Stine har siden 2013 arbejdet som juridisk specialkonsulent i Roskilde Kommune på skole- og dagtilbudsområdet.