Susanne Dolberg er ansat i Nordea og leder af et nordisk team, der står for implementering af ny finansiel regulering på nordisk plan.

Før ansættelsen i Nordea var Susanne underdirektør og leder af juridisk afdeling i FinansDanmark (2008-2015). Susanne har repræsenteret den danske banksektor i forbindelse med lovstiftelse, både nationalt, hvor hun har deltaget i flere lovforberedende udvalg, og på EU plan. Susanne var i perioden 2008-2015 den danske banksektors repræsentant i det juridiske udvalg i Den Europæiske Bankforening.

Udover den finansielle regulering har Susanne beskæftiget sig med en række erhvervsjuridiske discipliner i sine tidligere ansættelser hos TDC (1994-2008) og Arla Foods (1991-1994).

I 2016 indtrådte hun i forfatterkredsen hos Karnov, hvor hun skriver om finansiel regulering.

Susanne virkede i en årrække som ulønnet juridisk rådgiver i Kunstnernes Retshjælp, hvor hun i tre år desuden var formand.