Susanne Lehrer har siden 2010 været kapitelforfatter på EU-Karnov og har mange års erfaring med EU-ret og international ret.

Hun har tidligere været ansat som referendar ved EU-Domstolen i den danske generaladvokats kabinet. Før dette var hun ansat som dommerfuldmægtig i Højesteret og inden da som advokat hos Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith, hvor hun rådgav offentlige myndigheder og førte retssager om EU-retlige spørgsmål.

Susanne virker desuden som underviser på efteruddannelseskurser om EU-ret og har undervist i statsforfatningsret, EU-ret og menneskerettigheder ved Københavns Universitet.