Susanne Nielsen har været en del af den finansielle sektor siden 1975, hvor hun blev ansat i Realkredit Danmark. Der blev hun – senest som chefjurist - indtil 1991, hvor hun blev sekretariatschef i det nyoprettede Realkreditankenævnet.

Efter mere end 26 år i Realkreditankenævnet har Susanne startet sin egen virksomhed, SusN Consulting, hvor hun primært beskæftiger sig med rådgivning af den finansielle sektor samt undervisning og forfattervirksomhed.

Susanne har været ekstern forfatter på Karnov siden 1986 og er endvidere involveret i de finansielle uddannelser, herunder som censor og forfatter, ligesom hun afholder kurser om emnet og er en velbenyttet foredragsholder – både i Danmark og udlandet.

Desuden er Susanne sagkyndigt medlem af Erhvervsankenævnet og statens repræsentant i henholdsvis Overtaksationskommissionen for Hovedstaden og Bornholm og Taksationskommissionen for Sjælland.