Thomas Gønge er advokat hos Plesner og fører navnlig sager om skatter og afgifter for Landsskatteretten og danske domstole og EU-Domstolen. Han rådgiver derudover om skatter og afgifter, fører sager om ledelses- og rådgiveransvar og er desuden stifter og ejer af DGL, som er retsinformationstjenesten for Grønland. Thomas' baggrund er i centraladministrationen og ved domstolene.

Thomas skriver EU-Karnovs kapitel 19 om Fiskale Bestemmelser, herunder momssystemdirektivet, som er EU-Karnovs suverænt mest læste dokument, og bidrager med artikler til Karnovs tidsskrifter og Momspanelet.