Thomas Nygaard har arbejdet med moms siden 1996, hvor han blev ansat i Told og Skat. Hans arbejdsopgaver, som altid har haft moms som omdrejningspunkt, har omfattet vejledning, sagsbehandling, revision, undervisning og projektledelse. Han har medvirket ved udvikling af moms- og afgiftsfag på diplom- og akademiuddannelser i skat.

Thomas Nygaard er i dag ansat i Skattestyrelsen, hvor han som projektleder primært beskæftiger sig med kontrol af særlige risikoområder og lovforbedringer på momsområdet.

I de senere år har han bl.a. arbejdet med den finansielle sektor, ejendomsbranchen og rejsebranchen. Han er endvidere involveret i videndeling og undervisning i Skattestyrelsen.

Thomas Nygaard underviser også i moms i forskellige andre regi herunder på masteruddannelsen i skat på Copenhagen Business School.