Højesteretspræsident Thomas Rørdam er hovedredaktør på Karnovs Lovsamling og har mange års erfaring med strafferet, straffeproces og straffesager.

Inden Thomas Rørdam blev dommer i Højesteret i 2002, beskæftigede han sig som advokat i 17 år (1985-2002) og fungerede i særlig grad som forsvarer i straffesager, herunder i flere stærkt medieomtalte sager.

Inden da var han ansat i Justitsministeriet og har også fungeret som anklager, dels som politifuldmægtig i Ringsted og dels som medhjælper for den daværende statsadvokatur for Sjælland.

Thomas Rørdam virker desuden som underviser på efteruddannelseskurser om straffeproces og strafferet m.v.