Thomas Ryhl er advokat (H) og siden 2005 partner i NJORD Law Firm. Han har mange års erfaring med EU-baseret ret og er en anerkendt specialist i lægemidler, konkurrenceret, udbudsret og EU-ret i bred forstand. Han har været ekstern lektor i EU-ret på Københavns Universitet, og underviser nu primært andre advokater i EU-retlige emner, herunder i konkurrenceret og udbudsret.

Thomas Ryhl bruger EU-retten aktivt og har bl.a. ført en række EU-retssager ved EU-Domstolen og de danske domstole mod danske myndigheder og om lægemidler, med EU-Kommissionen, lægemiddelvirksomheder og borgere omfattet af den fri bevægelighed som klienter.

Som mangeårig bidragsyder til EU-Karnov har han haft ansvaret for op til syv kapitler pr. udgave, senest kapitlerne om sundhed (lægemidler m.v.), transeuropæiske net (tele, energi & transport), forskning, udvikling & rummet, industripolitik og harmoniseringsarbejdet.