Thomas Svane Jensen har været en del af Karnovs forfattergruppe på området for moms og afgifter i 12 år.

Thomas er dansk og nordisk leder af Deloittes afdeling for indirekte skatter og har mere end 18 års rådgivererfaring. Han er af International Tax Review udpeget som en af Danmarks førende rådgivere inden for indirekte skatter.

Thomas er specialist inden for rådgivning af større danske og internationale virksomheder på moms- og afgiftsområdet. Hans fokusområder er bl.a. moms og lønsumsafgift for virksomheder med blandede aktiviteter, primært finansielle virksomheder, samt virksomheder med internationale forhold og problemstillinger i relation til fast ejendom.

Thomas har stort kendskab til både den forretningsmæssige og lovtekniske udvikling samt indgående erfaring med at initiere og gennemføre projekter på moms- og afgiftsområdet i større organisationer. Han er førende i at implementere ny teknologi på det danske skatteområde.

Tidligere har Thomas arbejdet for de danske skattemyndigheder og Deloitte Central Europe i Bratislava.