Tina Eggert Thomsen er cand.jur. og interesserer sig bl.a. for individuel og kollektiv arbejdsret i bred forstand.

Tina har i en årrække været ansat i det tidligere Feriekontor, der i dag er en del af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, og er forfatter af bogen Ferieloven.

Tina arbejder i dag i Arbejdsgiverpolitisk Center i Kommunernes Landsforening.