Torben Kuld Hansen har siden 1981 arbejdet ved domstolene forskellige steder i landet og har siden 1994 været tilknyttet Sø- og Handelsretten senest som dommer.

Torbens primære virke har været det insolvensretlige område, og han har derfor tilligere været medlem af Konkursrådet, der arbejder med ændringer på dette område.

Torben har ved siden af sit daglige arbejde desuden været underviser af både kollegaer og advokater.