Professor, ph.d., ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet , Trine Baumbach har siden efteråret 2018 været litterær redaktør på Tidsskrift for Kriminalret.

Trine Baumbach beskæftiger sig bredt med strafferetlige problemstillinger og strafferetlige grundbegrebet. Hun har et særligt fokus på de menneskeretlige implikationer for den nationale strafferet og har udgivet flere bøger herom. I de seneste år har hun i særlig grad beskæftiget sig med integritetskrænkelser, straffebestemmelser, der gør indskrænkninger i eller begrænser ytringsfriheden, offentligt ansattes tavshedspligt og whistleblowing samt bredt medieretlige emner.

Trine Baumbach har bred undervisningserfaring både fra universitetet og fra talrige seminarer og efteruddannelseskurser mv. afholdt uden for universitetet. Hun er endvidere en efterspurgt ekspert for advokater, politikere, medier, ngo’er og hjælpeorganisationer mv. Trine Baumbach er medlem af Radio- og TV-nævnet (medlem med særlig strafferetlig indsigt.). Endvidere er Trine Baumbach centerleder for forskningscenteret CORA (Center for Offentlig Regulering og Administration) ved Det Juridiske Fakultet.