Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen er en af hovedredaktørerne for Erhvervsjuridisk Tidsskrift. Han har udgivet en række bøger og publiceret et omfattende antal artikler, herunder navnlig i Ugeskrift for Retsvæsen.

Ulrik Rammeskow Bang-Pedersens forfatterskab spænder bredt. Han interesserer sig særligt for insolvensret og finansieringsret, men han har tillige skrevet om civilproces, boligret m.v.

Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen er formand for Konkursrådet og medlem af bestyrelsen for Finansiel Stabilitet. Han har endvidere deltaget i en række lovforberedende udvalg.