Vibe Thimgaard Knoop er adjunkt fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.

Hun har i sin forskning fokus på miljøretten samt forvaltningsret og formueret i et miljøretligt perspektiv.

Hun blev cand.jur fra Københavns Universitet i 2011 og ph.d. fra Syddansk Universitet i 2017. Foruden forskning har hun undervist i en bred skare af formueretlige fag siden 2011, ligesom hun tidligere har arbejdet på advokatkonto, hvor hun primært arbejdede med erhvervsret og landbrugets retsforhold.