Fra 2012 til 2017 var William Lindsay-Poulsen referendar ved EU-Retten og EU-Domstolen.

Før da var William advokat (L), LL.M. hos Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith. Han har endvidere været manuduktør og ekstern lektor ved Københavns Universitet.

William har været kapitelspecialist i en årrække på adskillige kapitler i EU-Karnov og har forfattet en række artikler om EU-retlige emner. Han har bred erfaring i EU-retlige og internationale forhold, herunder særligt processen ved EUs dømmende myndighed og den danske proces forbundet hermed.