Artikel

Af Karnov Group

10. juni 2024

Fremtidens lovgivning: Effektivisering af kontraktgennemgang og kontraktudarbejdelse med AI


Teknologi er blevet et uundværligt værktøj for advokater og jurister. Et område, hvor teknologi, især kunstig intelligens (AI), har gjort betydelige fremskridt, er inden for kontraktgennemgang og kontraktskrivning. AI-drevne værktøjer har evnen til fundamentalt at ændre den måde, juridiske dokumenter analyseres, skrives og administreres på, kombineret med en høj grad af effektivitet, præcision og risikoreduktion.

Kontraktgennemgang og kontraktudarbejdelse er traditionelt set tidskrævende opgaver, der kræver opmærksomhed på detaljer og en grundig forståelse af ded juridiske sprogbrug. Ved hjælp af AI kan disse processer transformeres, hvilket kan føre til reduceret tidsforbrug, forbedret nøjagtighed og samlet set øget kvalitet. 


En af de største fordele ved AI i kontraktgennemgang er evnen til at effektivisere analyseprocessen. AI-drevet software kan hurtigt gennemgå store mængder kontrakter og væsentlige bestemmelser. Det sparer ikke kun tid, men det reducerer også risikoen for menneskelige fejl, der ofte forekommer i manuelle gennemgangsprocesser. 

"Med den rette balance mellem teknologi og ekspertise åbner AI en ny verden af muligheder for advokater. En undersøgelse fra Cornell University har forsøgt at kvantificere værdien af AI-assisteret kontraktgennemgang og viser store gevinster i hastighed og pris," siger Selcuk Ünlü, chef for forretningsudvikling, Karnov Group 

Med den rette balance mellem teknologi og ekspertise åbner AI en ny verden af muligheder for advokater.

Desuden udmærker AI-værktøjer sig ved at identificere potentielle risici og uoverensstemmelser inden for kontrakter. Ved at bruge NLP-algoritmer (Natural Language Processing) og maskinlæringsteknikker kan disse værktøjer markere bestemmelser, der kan udgøre juridiske eller økonomiske risici for de involverede parter. Denne proaktive tilgang gør det muligt for advokater og jurister at håndtere potentielle problemer tidligt, hvilket minimerer risikoen for efterfølgende tvister og eventuelt retssager. 

"Tidsbesparelser fra AI vil i stedet kunne blive brugt på at behandle flere sager og dermed bane vejen for en øget "adgang til domstolene". Begrænsningen i antallet af advokater og det tidskrævende arbejde er en af de største hindringer for, at flere mennesker har adgang til juridisk bistand. AI kan være en accelerator i at skabe et mere retfærdigt samfund," siger Selcuk Ünlü. 

 

Ud over kontraktgennemgang kan AI styrke kontraktskrivningsprocessen. AI-drevne værktøjer kan hjælpe jurister og advokater med at generere præcise og skræddersyede kontrakter baseret på foruddefinerede skabeloner og juridiske parametre. Disse værktøjer hjælper ikke kun med at effektivisere skriveprocessen, men sikrer også konsistens på tværs af flere aftaler, hvilket reducerer risikoen for fejl og uoverensstemmelser. 

AI tilbyder mange fordele ved kontraktgennemgang og kontraktskrivning, men det er vigtigt at erkende, at kvaliteten af resultatet er meget afhængig af kvaliteten af de data og det indhold, AI-værktøjet bruger og er uddannet på. Unøjagtige eller ufuldstændige data kan føre til forkerte konklusioner og underminere pålideligheden af det AI-genererede resultat

"Store åbne sprogmodeller trænes traditionelt på offentligt materiale af varierende kvalitet. Ved at koble vores AI-løsninger og deres generelle sprogforståelse med det materiale fra vores juridiske eksperter, vi har adgang til, håber vi at kunne levere AI-baserede tjenester med meget høj kvalitet og relevans," siger Selcuk Ünlü. 

En anden udfordring er behovet for løbende uddannelse og vedligeholdelse af AI-modeller for at sikre, at de holder sig ajour med den seneste retlige udvikling og præcedens. Det er ekstremt vigtigt at vedligeholde AI-modellerne, da AI ikke af sig selv skelner mellem "gældende ret" og "ophævet ret".  

Der kan være udfordringer med gennemsigtigheden af AI-genererede resultater, især i komplekse retssager, hvor årsagerne til AI's beslutninger måske ikke er indlysende. 

På trods af disse udfordringer vil AI-drevne værktøjer revolutionere den måde, hvorpå juridiske fagfolk tilgår kontraktstyring. Ved at bruge det rigtige indhold og sikre korrekt træning og vedligeholdelse af AI-modeller kan advokatbranchen udnytte potentialet i AI og dermed muligheden for at levere bedre rådgivning til sine klienter samt drive innovation i advokatbranchen.