Artikel

Af Anne Nørvang Hansen, Group Head of Content Strategy hos Karnov Group

23. februar 2024

Vil AI ændre juristernes hverdag?


Hvor bringer generativ AI os hen, hvilken rolle spiller AI fremover og hvordan vil det påvirke Karnovs kunder? Det er spørgsmål, vi ofte får, og vi har sat Anne Nørvang Hansen i stævne til at svare på disse vigtige spørgsmål.

Anne Nørvang Hansen har været hos Karnov Group siden 1996 og har været dybt involveret i digitalisering gennem hele sin karriere. I øjeblikket fokuserer hun på, hvordan generativ AI kan integreres i Karnovs løsninger for at gøre dem endnu mere værdifulde for kunderne.


Anne Nørvang Hansen
Group Head of Content Strategy at Karnov Group

Anne ser generativ AI som en mulighed for, at kunderne kan arbejde endnu mere effektivt og med en endnu højere grad af sikkerhed. Dette giver mulighed for at fokusere på de mest værdiskabende opgaver og forfølge kundernes ultimative mål: at træffe beslutninger på et sikkert grundlag og ultimativt bidrage til et bedre retssamfund.

Men selvom den nye teknologi rummer enorme muligheder, indebærer anvendelser af generativ AI også komplekse overvejelser vedrørende fortrolighed, beskyttelse af immaterielle rettigheder, beskyttelse af persondata, bias, diskrimination og lignende. Det juridiske rammeværk udvikler sig konstant og Anne følger det nøje. Men hvilke risici står den juridiske profession over for, når man bruger AI-baserede værktøjer, der er afhængige af ikke-verificerede informationskilder?

"Grundlæggende risikerer du at træffe beslutninger på et ringe grundlag og give dårlig rådgivning, hvis de værktøjer, du stoler på, ikke er baseret på opdateret, kvalitetsindhold, og hvis udbyderen af værktøjet ikke forhindrer, for eksempel hallucination”, fortæller Anne og fortsætter:

Ingen jurist, som jeg kender, ville løbe disse risici vidende eller villigt. Hvis jeg var jurist, der brugte generative AI-baserede værktøjer, ville jeg ønske en pålidelig leverandør med en gennemsigtig løsning, der giver mig nem adgang til at verificere output fra værktøjet. Og jeg ville bruge min uddannelse, erfaring og menneskelige intelligens til at validere og supplere output fra værktøjet", siger Anne.

Vores løsninger har altid været en kilde til kvalitetsindsigt og vil fortsætte med at være det, uanset hvilken teknologi vi anvender på vores indhold

 

Karnov er specialiseret inden for juridisk information og arbejder i øjeblikket på en generativ AI-baseret løsning baseret på indhold fra Karnov Online. Vi er derfor nysgerrige efter, hvilken rolle Anne mener, at indhold spiller i den udvikling, vi ser lige nu.

"Høj kvalitet af indhold er afgørende for udviklingen af troværdige AI-understøttede løsninger. Output genereret af en løsning skal forankres i validt indhold med verificerbare samt citerbare referencer til originale kilder. Det er også afgørende, at indholdet løbende opdateres og er forankret i en lokal jurisdiktion for at sikre den rigtige kontekst og kvalitet i outputtet. Endelig er forfattet indhold, udarbejdet og skrevet af eksperter inden for området, afgørende for et nuanceret og pålideligt output."


Generativ AI har ændret den måde, vi udvikler nye løsninger på og den måde, vi kommunikerer på. Hvordan navigerer Karnov i en tid, hvor alt ændrer sig hurtigt og udviklingen skal følge med?

"Centralt i vores principper er den tillid, vi har opbygget med kunderne gennem mange år. Vores løsninger har altid været en kilde til kvalitetsindsigt og vil fortsætte med at være det, uanset hvilken teknologi vi anvender på vores indhold. Så selvom de seneste udviklinger - især inden for generativ AI - skrider hurtigt frem, udvikler vi med et skarpt og fokuseret øje på den kvalitet, der forventes af os.

Desuden er den sikkerhed, der følger med gennemsigtigheden i, hvordan vi når frem til de givne svar, et nøgleprincip. Vores kunder skal forstå kilderne og modellerne bagved for at have tillid til løsningerne.

Også privatliv og sikkerhed i design er af stor betydning. Vi skal sikre fortrolighed og en streng datakontrol. Dette gælder ikke kun os, men selvfølgelig også eventuelle partnere, som vi måtte vælge at arbejde sammen med i den fortsatte udvikling."