48%

af landets jurister føler ikke, at de har de nødvendige færdigheder til fremtidens digitale værktøjer 


Appetit på tech

Retten er sat for morgendagens juridiske branche. På tværs af sektorer, køn og alder har næsten alle medlemmer af branchen appetit på teknologiske hjælpemidler. Jurister anerkender den afgørende betydning af at forstå og kunne anvende digitale værktøjer. 

Det er en udfordring, at næsten halvdelen af de skandinaviske jurister frygter, at de mangler de nødvendige kompetencer for at få fuldt udbytte af nye digitale muligheder. Dette rejser det naturlige spørgsmål om, hvem der har ansvaret for at sikre den nødvendige undervisning og kompetenceudvikling. 

I dag er det at udføre juridiske opgaver og servicere klienter på tværs af lande og kulturer over hele kloden for mange jurister en naturlig del af jobbet. De fleste jurister i Skandinavien forventer, at globaliseringen kun vil øge kompleksiteten af de juridiske opgaver i fremtiden. Konkret forudser jurister i den offentlige sektor et stigende behov for juridiske ydelser. 

For at se fremad har vi brug for innovation. Det er på dette område, at der er tendens til mindre konsensus blandt skandinaviske jurister. Kun halvdelen af de adspurgte mener, at deres arbejdsgiver prioriterer innovation tilstrækkeligt. Hvad fremtiden bringer for innovation i branchen bliver således interessant for alle at følge. 

Hent rapporten

96%

betragter forståelse for digitale værktøjer som en vigtig kompetence for fremtidens juridiske branche


Udfyld formen og hent rapporten

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til rapporten – eller er der et emne, som du gerne ser os inddrage i næste års rapport – er du meget velkommen til at kontakte PR manager Gitte Trier på gitte.trier@karnovgroup.com