Hvad er en følsomhedsanalyse? Og hvorfor er den vigtig?

Når du udregner værdien af din eller din kundes virksomhed, er det vigtigt at supplere værdiestimatet med en følsomhedsanalyse. Det er det, fordi en følsomhedsanalyse viser konsekvenserne for dit værdiestimat, hvis der sker ændringer i forudsætningerne. Følsomhedsanalysen peger altså på, hvor de største risici ligger for virksomheden, hvis forudsætningerne ikke holder.

Et værdiestimat er meget følsomt over for selv små ændringer i virksomhedens værdidrivere – eller value drivers. For eksempel vækst, dækningsgrad, kapacitetsomkostninger, arbejds- og anlægskapital og kapitalomkostninger (WACC inklusiv ejerafkastkrav). Derfor er det en god idé at beregne følsomheden på netop de områder. 

 

Det typiske forløb ved et værdiestimat med følsomhedsanalyse

  1. Tag udgangspunkt i virksomhedens seneste årsregnskab
  2. Lav et forecast/budgetteret resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse
  3. Tilbagediskonter pengestrømme (WACC)
  4. Værdiansæt virksomheden
  5. Lav en følsomhedsanalyse

 

Følsomhedsanalyser kræver komplekse udregninger

Det er en meget kompliceret proces at lave korrekte værdiestimater og følsomhedsanalyser. Det kræver ikke bare stor indsigt i virksomheden, men også fastlæggelse af de rigtige forudsætninger i værdiansættelsen.

Denne dynamiske funktionalitet i Karnov Business Optimiser giver rådgiver og virksomhed mulighed for at teste effekten af relevante og realistiske tilpasningsmuligheder for virksomheden. Tests, der efterfølgende kan være et grundlag for det videre arbejde med udvalgte scenarier for en kommende budgetperiode

Christian Jørgensen, Næsbjerg Rådgivning og Revision