Overblik og beslutningsgrundlag til ledelsen

Ledelsesrapportering er en rapport fra virksomhedens regnskabsafdeling eller revisor til direktøren, ledelsen eller bestyrelsen. Rapporten præsenterer og gennemgår et regnskab for en udvalgt periode eller virksomhedens årsrapport.

Ledelsesrapportering handler primært om to ting: At gøre status og give ledelsen et grundlag at styre efter. Ledelsen skal vide, hvordan forretningen har det – om virksomheden er sund, rask og på rette vej. Og de skal præsenteres for nye vækstmuligheder, der kan blive til nye handlingsplaner for virksomheden.

 

En udfordring at holde fokus på det vigtigste

En ledelsesberetning kan indeholde både regnskabs- og budgetdata. Men den kan også præsentere vigtige data om for eksempel virksomhedens medarbejdere, markeder og kunder. For mange virksomheder er det en kunst at holde fokus på de vigtigste tal og analyser, så rapporten bliver et strategisk beslutningsværktøj, de kan bruge aktivt i driften af deres forretning.

Rapporterne i Karnov Business Optimiser udgør et perfekt udgangspunkt for en interessant og værdifuld dialog med kunden eller ledelsen om både det drift-og forretningsmæssige. De hjælper til at forklare en udvikling, og hvordan analyserne kan udnyttes fremadrettet.

Christian Jørgensen, Næsbjerg Rådgivning og Revision