Hvor skal virksomheden hen? Og hvad skal der til?

Virksomhedens økonomiske data viser, hvordan det står til lige nu. Men du kan også bruge tallene til aktivt at prioritere og planlægge nye tiltag for din eller din kundes forretning.

Med budgetsimulering – eller what-if-analyser – kan du trygt drømme stort. Du kan på en sikker måde afprøve forskellige strategiske scenarier og se, hvordan de påvirker virksomhedens økonomi. Hvilke konsekvenser får det? Og hvordan skaber du bedst bæredygtige målsætninger?

Simuleringen kan for eksempel vise:

  • hvor der er størst potentiale for vækst og ny indtjening.
  • hvordan du skaber ny fremgang på områder med tilbagegang.
  • hvor stor en gevinst, der f.eks. er ved en driftsoptimering, en optimering af arbejdskapitalen/pengebindinger eller en tilpasning af omkostningerne.

 

Brug simulering som udgangspunkt for næste års budget

  1.  Sæt mål – hvad vil virksomheden gerne opnå?
  2.  Afprøv målene via simuleringsmodulet.
  3.  Se, hvor kan du med fordel kan sætte ind for at nå målene.

 

Et område på vej frem

Økonomisk simulering har hidtil været forbeholdt eksperter. Men de senere år er efterspørgslen efter brugervenlig simulering steget. Karnov Business Optimiser er et af de få digtiale værktøjer, hvor simulering af strategiske tiltag er tænkt med fra start.   

Budgetsimulering i Karnov Business Optimiser giver både rådgiver og virksomhed et second to non værktøj til at afprøve forretningsmæssige initiativer og deres effekt på resultat, balance og likviditet. Med meget få indtastninger får man meget hurtigt en indikation af den økonomi, der kan være i at ”stramme op”, foretage rationaliseringer, ændre salget, sætte nye ”skibe i søen” osv.

Christian Jørgensen, Næsbjerg Rådgivning og Revision