dkkg-logo-naesbjerg-raadgivning-og-revision

Profil: Revisor med fokus rådgivning

Næsbjerg Revision & Rådgivning er en nystartet revisionsvirksomhed med ambitioner. Målet er ikke kun at være kundens revisor, som hjælper med de klassiske opgaver.

De vil være den foretrukne forretningspartner, der står for resultatskabende rådgivning i tæt dialog med kunderne.

Derfor har de investeret i Karnov Business Optimiser, som blandt andet giver dem mulighed for at udføre:

  • Nøgletalsrapportering
  • Budgetsimulering
  • Værdiansættelse

Rapporterne er grundlaget

Ejer af Næsbjerg Revision & Rådgivning er begejstret for de nye muligheder, det  giver i den direkte dialog med kunden:

 

Karnov Business Optimiser er mit grundlag for at forsyne kunden med overskuelige rapporter og nøgletalsanalyser. Rapporterne afdækker virksomhedens evne til at præstere og tilpasse sig. Det åbner for en vedvarende og værdifuld dialog med kunden – om både det drifts- og forretningsmæssige – og om de ting, der har medvirket til udviklingen. Og ikke mindst, hvordan analyserne kan udnyttes i et fremadrettet perspektiv", siger Christian Jørgensen.

Vi kan simulere kundens fremtid

Christian Jørgensen har med Karnov Business Optimiser  mulighed for at simulere, hvilken effekt hans tiltag vil få for kunden:

 

Med simuleringen aflæser jeg den effekt, som ændrede forudsætninger har på bl.a. omsætning, indtjening og likviditet mv. Det er en dynamisk og interaktiv funktionalitet, som giver både kunden og mig mulighed for at teste effekten af relevante og realistiske tilpasningsmuligheder for virksomheden. Det er efterfølgende et godt grundlag for vores videre arbejde med udvalgte scenarier for en kommende budgetperiode", pointerer Christian Jørgensen.

Vi kan nemt beregne virksomhedens værdi

Mange rådgivere holder sig fra værdiansættelse, selvom det er et oplagt emne for dialog md kunderne. Det skyldes, at mange opfatter beregningerne som uhyre komplicerede. Det har Karnov Business Optimiser taget højde for:

 

Det er et stort plus, at Karnov Business Optimiser kan beregne virksomhedens værdi via et Discounted Cash Flow set-up (En DCF-model). På det grundlag kan jeg, med givne forudsætninger, foretage et estimat for virksomhedens værdi. Igen et værktøj, der anvendes med henblik på at simulere et fremtidigt scenarie og den afledte værdiskabelse. Kort sagt medvirker Karnov Business Optimiser til, at virksomhedens ledelse får evalueret sine præstation og bliver mere klog på sin forretning", slutter Christian Jørgensen