Hvad er likviditetsstyring? Og hvorfor er det vigtigt?

En virksomheds indtægter og udgifter bliver betalt på forskellige tidspunkter. Derfor er det nødvendigt løbende at holde øje med, om virksomheden har penge nok til at betale regninger, løn og andre udgifter. Det kan du via likviditetsstyring – også kaldet økonomisk styring.

Det kan have store konsekvenser, hvis en virksomhed ikke har styr på sine likvide midler og fremtidige pengestrømme. Derfor er likviditetsstyring en af virksomhedens vigtigste økonomiske discipliner.

 

De største konsekvenser ved manglende likviditetsstyring:

  • Virksomheden kan ikke betale sine regninger til tiden.
  • Banken vil ikke låne penge ud og vil opsige kassekreditter eller lån.
  • Virksomheden går konkurs.

 

Styrk pengestrømmen og styrk din forretning

Når du holder godt styr på dit eller din kundes likviditetsbudget, skaber du det bedste fundament for at få flere penge mellem hænderne. Til at betale udgifter med – og til at udvikle forretningen med. God likviditet giver en større grad af frihed til at investere i nye aktiviteter.

Karnov Businees Optimiser styrker virksomhedens muligheder for at foretage bedre forretningsmæssige beslutninger samt ledelsens forståelse af de økonomiske mekanismer og sammenhænge. Det udgør samtidig en meget betydelig motivationsfaktor for ledelsens arbejde med strategi, optimering og handlingsplaner.

Christian Jørgensen, Næsbjerg Rådgivning og Revision